O co chodzi z tym WIBORem?

Od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych, które mają diametralne znaczenia dla kredytobiorców. Media zalewają nas nagłówkami o najwyższych ratach kredytów w historii, wskazując że to właśnie WIBOR ma największy wpływ na taki stan rzecz. Wyjaśnijmy wobec tego, czym jest ten WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wskaźnik ten powstał, aby regulować pożyczki między bankami komercyjnymi i jego wysokość jest ustalana w każdy dzień roboczy. WIBOR pokazuje, jaki koszt musi zapłacić bank za pożyczkę od innego banku. Przynajmniej taka jest oficjalna definicja tego wskaźnika, co raz częściej jednak powstaje wątpliwość czy WIBOR nie jest ukrytym wynagrodzeniem banku ?

WIBOR jest ustalany na konkretne okresy, które oznaczają czas na jaki bank pożycza pieniądze.

WIBOR ON/TN – jeden dzień

WIBOR SW – jeden tydzień

WIBOR 2W – dwa tygodnie

WIBOR 1M – jeden miesiąc

WIBOR 3M – trzy miesiące

WIBOR 6M – sześć miesięcy

WIBOR 9M – dziewięć miesięcy

WIBOR 1Y – jeden rok

WIBOR wpływa na wysokość oprocentowania kredytów konsumenckich, ponieważ na oprocentowanie takiego kredytu składa się wskaźnik WIBOR oraz marża banku. W przypadku kredytów ze stałym oprocentowaniem WIBOR ma znaczenie tylko w momencie zawierania umowy, ponieważ oprocentowanie nie zmienia się w trakcie trwania umowy, a więc inflacja i zmiana stopy procentowej nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Kredyty ze stałym oprocentowaniem stanowią około 5% wszystkich kredytów.

W Polsce niestety wiodą prym kredyty z oprocentowaniem zmiennym, które charakteryzują się zależnością od stawki WIBOR (im wyższy WIBOR, tym wyższe oprocentowanie kredytu). Ta forma kredytowania jest przede wszystkim stosowana przy kredytach długoterminowych na wysokie sumy pieniężne. Zmienne oprocentowanie kredytu oznacza, że jako kredytobiorca nie jesteś w stanie obliczyć całkowitego kosztu zaciągniętego zobowiązania, a wysokość raty możesz przewidzieć jedynie na kilka najbliższych miesięcy. Przykładowo, jeśli przy wyliczaniu oprocentowania kredytu bank zastrzegł w umowie wskaźnik WIBOR 6M, zmiana wysokości raty może następować co 6  miesięcy.

Wysokość wskaźnika WIBOR jest ściśle zależna od wysokości stopy lombardowej i depozytowej, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej (wysokość stawki WIBOR znajduje się pomiędzy wysokością stopy depozytowej a stopy lombardowej). Oznacza to, że WIBOR rośnie wówczas, gdy Rada Polityki Pieniężnej zmienia wysokość tych stóp procentowych. RPP ustala wysokość stopy depozytowej oraz lombardowej biorąc pod uwagę, m.in. inflację. Natomiast wysoka inflacja jest wynikiem programów socjalnych, wysokich cen paliw, energii i gazu oraz dodruku pieniądza. Analitycy rynku kredytowego oraz ekonomiści wskazują, że trudno obecnie spekulować, gdzie zatrzyma się skala podwyżek. Stopy procentowe na poziomie 8%, na dzień pisania artykułu (wrzesień 2022r.) to aktualnie realny scenariusz.

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem sprawy przeciwko bankowi to zapraszamy na bezpłatną konsultację.

W czym możemy pomóc?

1.bezpłatna analiza umowy

2. przygotowanie i złożenie pozwu

3. reprezentacja w sądzie

4.egzekucja wyroku

Od czego zacząć sprawę? 

  1. Prześlij nam skan umowy na maila: jharasimowicz@krph.pl
    Analiza umowy jest bezpłatna.
  2. Po analizie przedstawimy możliwe rozwiązania oraz płynące z nich korzyści
  3. Dokładna kalkulacja kosztów postępowania.
  4. Przedstawimy umowę z warunkami współpracy z kancelarią
  5. Przygotujemy i złożymy pozew
  6. Prowadzimy sprawę w sądzie
  7. Uzyskamy i wyegzekwujemy wyroku

0048 664838798

Jacek Harasimowicz 

radca prawny

 

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!