Cennik

Uważamy, że podstawą owocnej współpracy jest jasne określenie potrzeb naszych klientów, wzajemnych obowiązków oraz zasad wynagrodzenia, dlatego przedstawiamy poniżej możliwe warunki współpracy.

Wynagrodzenie Kancelarii za zleconą usługę uzależnione jest od nakładu pracy niezbędnej do realizacji zlecenia, złożoności sprawy oraz miejsca wykonania zlecenia.
W zależności od rodzaju świadczonej usługi prawnej Kancelaria proponuje trzy warianty rozliczeń:
1. STAWKA GODZINOWA - Stawka godzinowa ustalana jest z każdym Klientem indywidualnie, a naliczanie opłat za każdą rozpoczętą jednostkę rozliczeniową (godzinę) pozwala Klientowi swobodnie zarządzać wysokością należnego Kancelarii wynagrodzenia. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od charakteru wykonywanych usług i wynosi od 100 zł do 250 zł. W przypadku spraw gdzie nie można określić wartości przedmiotu sporu wynagrodzenie ustalane jest adekwatnie do nakładu pracy niezbędnej do realizacji zlecenia, złożoności sprawy oraz miejsca wykonania zlecenia.
2. JEDNORAZOWE WYNAGRODZENIE - Klient zobowiązany jest uiścić jednorazową, ustaloną uprzednio kwotę wynagrodzenia, po dokonaniu przez Kancelarię stosownej wyceny oferowanej usługi.
3. RYCZAŁT MIESIĘCZNY - Klient dokonuje stałej, miesięcznej opłaty za świadczenie usług prawnych. Zarówno zakres świadczonej pomocy prawnej, jak i wynagrodzenie wynika z zawartej z Klientem indywidualnej umowy o świadczenie pomocy prawnej.
4. SUCCESS FEE - Dokładamy wszelkich starań aby nasze honorarium nie stanowiło przeszkody dla realizacji Państwa praw, dlatego też dopuszczamy możliwość wynagrodzenia w formie success fee. Polega ono na tym, że znaczną część naszego honorarium uzależniliśmy od sukcesu, a więc honorarium to należy nam się tylko wtedy, gdy osiągniemy sukces. Po drugie, część honorarium, którą pobieramy przed złożeniem pozwu, zdecydowaliśmy się rozłożyć naszym Klientom na nieoprocentowane raty.

Koszt ustnej porady prawnej wynosi od 100 zł do 200 zł, w zależności od rodzaju sprawy.

Wynagrodzenie za reprezentację w sporach sądowych ustalane jest indywidualnie, niemniej podstawą jego ustalenia jest zawsze stawka minimalna określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U.2018.265 t.j. z dnia 2018.01.30.) w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Podane kwoty są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!