Klienci indywidualni

Czy zastanawiałeś się jak podzielić majątek, przeprowadzić dział spadku lub wnieść pozew o przywrócenie do pracy ? Sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego czy prawa pracy zdarzają się każdemu z Nas, jednak nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Jesteśmy po to, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie Twojego problemu.

Zajmujemy się poniższymi dziedzinami prawa:

Prawo cywilne:

 •  odszkodowania za błędy medyczne, zakażenia szpitalne, błędy diagnostyczne (reprezentowanie pacjentów przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych),
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowania za urządzenia przesyłowe (słupy elektryczne, rury ciepłownicze, gazociągi),
 • sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.),
 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy o zapłatę,

Prawo spadkowe:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
 • postępowanie o zachowek,
 • postępowanie o dział spadku,
 • inne sprawy spadkowe.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody i separacje,
 • postępowanie o alimenty,
 • postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • postępowanie o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 •  sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza),

Prawo nieruchomości:

 • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • postępowania z zakresu prawa spółdzielczego,
 • postępowania o zniesienie współwłasności,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.

 Sądowa windykacja wierzytelności i rzeczy:

 • egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • postępowanie o wydanie rzeczy.

 Prawo administracyjne:

 • zastępstwo przed organami administracji publicznej i samorządowej
 • sporządzanie środków odwoławczych,
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym

Szybki kontakt!
+
Wyślij!