Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od 1991 r., orzeka głównie w sprawach z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, dróg publicznych, finansów i podatków oraz pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Posiada doświadczenie w doradzaniu w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej - powiatowa inspekcja sanitarno-epidemiologiczna, zarządach dróg, ośrodkach pomocy społecznej.

Od 1994r. wykładowca, wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce m. in. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. w Warszawie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Katowicach, Zielonej Górze, Gdańsku, Opolu, oraz SOWID w Katowicach, ROS w Bydgoszczy, PCS w Gdańsku, oraz ośrodkach szkoleniowych w Gorzowie Wlkp., w Rzeszowie, Wrocławiu, Koszalinie i Łomży.

Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody, procedur inwestycyjnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, pomocy publicznej, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

Prowadzi szkolenia zamknięte skierowane do pracowników samorządu terytorialnego, zarządy dróg w tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pracownicy parków krajobrazowych. Wykłady i szkolenia realizowane w ramach programu Kapitał ludzki w ROPS w Białymstoku i Krakowie w latach 2011 - 2012 z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej i dłużników alimentacyjnych.

W latach 2007-2013 członek Krajowej Rady Radców Prawnych, w latach 1999 - 2016 Okręgowej Rady Radców Prawnych w Białymstoku. Wykładowca z zakresy prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ochrony środowiska i pomocy publicznej na aplikacji radcowskiej oraz na szkoleniach zawodowych dla radców prawnych.

W latach 1998-2004 wykładowca i członek komicji egzaminacyjnej na specjalizacjach dla pracowników socjalnych i kierowników OPS, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Socials

Szybki kontakt!
+
Wyślij!