500+ a alimenty

Okres świadczeniowy „500+”, który zaczyna się już od 1 października 2017 roku, wprowadza nowe zasady jego przyznawania. Zmianą w ustawie zostali objęci rodzice, którzy deklarują samotną opiekę nad dziećmi. Osoby te zostały zobligowane do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego ustalenie alimentów (na każde z dzieci).

Dokumentem potwierdzającym ustalenie alimentów jest:

- wyrok sądowy,

- ugoda sądowa,

- umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego.

            Termin składania wniosku o przyznanie 500+ już się rozpoczął. W celu zminimalizowania okresu oczekiwania na przyznanie świadczenia, zalecane jest jak najszybsze uregulowanie swojej sytuacji alimentacyjnej.

            Istotny jest również fakt, że w przypadku, kiedy pozew o przyznanie alimentów zostanie złożony później niż wniosek o 500+, to gmina zawiesi postępowanie. Zostanie wyznaczony 3-miesięczny termin, w którym będzie trzeba przedstawić dokument potwierdzający ustalenie alimentów. Nie musi to być koniecznie wyrok, wystarczy zabezpieczenie na poczet powództwa alimentacyjnego. Jednakże, jeśli zainteresowany nie dostarczy brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

            Zleć przygotowanie pozwu o alimenty radcy prawnemu. Profesjonalne przygotowanie pozwu to:

- oszczędność czasu – pozew zostanie przygotowany przez radcę prawnego w przeciągu dwóch dni roboczych,

- gwarancja odpowiedniego sformułowania pozwu oraz wniosków dowodowych – mniej problemów przy rozpoznaniu sprawy przez Sąd,

- otrzymanie alimentów już w trakcie trwania postępowania sądowego – zabezpieczenie roszczenia

            Pamiętaj, że braki formalne pozwu znacznie wydłużają sprawę, a tym samym opóźniają przyznanie świadczenia.

Zapraszamy do kontaktu:

r.pr. Jacek Harasimowicz 664-838-798.

Comments are closed.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!