Szkolenia

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego, pracowników jednostek gospodarującym mieniem komunalnym,  zarządów dróg w tym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pracowników parków krajobrazowych, Straży Miejskiej i innych.

Podczas szkolenia omawiamy problematykę danej ustawy oraz rozwiewamy wątpliwości powstające przy jej stosowaniu. Uczestnicy mają również możliwość konsultacji z prowadzącym po szkoleniu poprzez e-mail. Od 2016r. w prowadzonych przez Nas szkoleniach wzięło udział ponad 3200 osób.

Do tej pory prowadziliśmy szkolenia z zakresu:

 

  • dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • procedur inwestycyjnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Najwyższym Sądem Administracyjnym
  • gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego,
  • ochrony praw lokatorów, postępowania eksmisyjnego,
  • dochodzenia roszczeń cywilnych, umów najmu i dzierżawy,
  • spadkobrania przez gminy.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw przydatnych materiałów, w postaci wzorów pism, umów, decyzji, odwołań i orzecznictwa sądowego. Na Państwa życzenie, jesteśmy w stanie przygotować również szkolenia na inny temat.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!