Recent Posts by Jacek Harasimowicz

500+ a alimenty

Okres świadczeniowy „500+”, który zaczyna się już od 1 października 2017 roku, wprowadza nowe zasady jego przyznawania. Zmianą w ustawie zostali objęci rodzice, którzy deklarują samotną opiekę nad dziećmi. Osoby te zostały zobligowane do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego ustalenie alimentów (na każde z dzieci). Dokumentem potwierdzającym ustalenie alimentów jest: - wyrok sądowy, - ugoda sądowa, -…
Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego

Jak wnieść odwołanie od decyzji  wydanej na podstawie tzw. ustawy "dezubekizacyjnej" z dn. 16 grudnia 2016r?  Na podstawie w/w ustawy obniżone zostaną emerytury i renty m.in. dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Emerytury mają wynosić maksymalnie  równowartość średniego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kwoty te wynoszą odpowiednio: - emerytura  ok. 2 tys. zł brutto, - renta…
Czytaj więcej

Nowelizacja kpa i ppsa.

Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017r. Główne założenia nowelizacji mają spowodować: przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez wzmocnienie mechanizmów…
Czytaj więcej

Eksmisja z pomieszczenia tymczasowego

Przepisy dotyczące opróżnienia pomieszczeń tymczasowych, budzą pewne wątpliwości, jedną z nich jest kwestia czy w postępowaniu o „eksmisję” z pomieszczenia tymczasowego, sąd może przyznać prawo do lokalu socjalnego? Podstawą rozstrzygnięcia tego zagadnienia będzie art. 14 ust.1, art. 2 ust 1 pkt 4, 5 i 5a oraz art. 25 e ustawy o ochronie praw lokatorów (dalej…
Czytaj więcej

Recent Comments by Jacek Harasimowicz

No comments by Jacek Harasimowicz yet.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!